Decizii ale Consiliului Director

2019

Decizia nr.3/07.03.2019

privind iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de operare a staţiei de sortare Sura Mică, Staţiei de sortare Cisnădie şi a staţiei de compostare Sura Mică

Decizia nr.2/07.03.2019

privind împuternicirea aparatului tehnic al ADI ECO Sibiu să asigure exploatarea parţială a infrastructurii aferente staţiei de sortare şi compostare de la Şura Mică, începând cu data de 15.03.2019 şi până la desemnarea operatorului staţiilor de sortare şi compostare prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în baza prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 a achiziţiilor publice.

Decizia nr.1/12.02.2019

 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea continuităţii serviciilor de depozitare a deşeurilor menajere la depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale de la Cristian operat de TRACON SRL conform prevederilor Actului adiţional nr.1/21.06.2011 la Contractul de asociere în participatiune încheiat la data de 19.02.2000 între Comună Cristian şi TRACON SRL

2017

Decizia nr.8/15.05.2017

DECIZIA NR.8/15.05.2017 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului de expert monitorizare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu

Decizia nr.2/17.02.2017

privind aprobarea Procedurii operaţionale privind achiziţiile directe în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu

Decizia nr.1/17.02.2017

privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei
 de Dezvoltare Intercomunitară „ECO Sibiu”

2015

Procesul verbal din 22.01.2015

Procesul-verbal al adunării C.D. ADI ECO Sibiu din data de 22.01.2015

Procesul verbal si decizia nr .2

Procesul-verbal si decizia 2 a adunării C.D. ADI ECO Sibiu din data de 09.12.2015

2014

Proces verbal din 15.04.2014

Proces verbal al consiliului director 15.04.2014