Hotarari A.G.A.

Statut

Statut actualizat 2020

2021

Hot.A.G.A. nr. 1 /29.04.2021

Hot.A.G.A. nr. 2 /29.04.2021

Hot.A.G.A. nr. 3 /29.04.2021

Hot.A.G.A. nr. 4 /29.04.2021

Hot.A.G.A. nr. 5 /29.04.2021

2020

Decizii nr. 1, 2 si 3/28.04.2020

Hot.A.G.A. nr. 1 /24.03.2020

Hot.A.G.A. nr. 2 /24.03.2020

Hot.A.G.A. nr. 3,4,5 si 6 /29.04.2020

Hot.A.G.A. nr. 7 /04.05.2020

Hot.A.G.A. nr. 8 /18.08.2020

Hot.A.G.A. nr. 9 /16.09.2020

Hot.A.G.A. nr. 10 /16.09.2020

2019

Decizia CD nr. 1/12.02.2019

Decizia CD nr. 2/07.03.2019

Decizia CD nr. 3/07.03.2019

Decizia CD nr. 1,2,3/28.04.2019

Decizia CD nr. 4/23.04.2019

Decizia CD nr. 5/23.04.2019

Decizia CD nr. 6/23.04.2019

Decizia CD nr. 7/23.05.2019

Decizia CD nr. 8/23.05.2019

Decizia CD nr. 9/23.05.2019

Decizia CD nr. 10/23.05.2019

Decizia CD nr. 11/23.05.2019

Hotararea nr. 1/07.03.2019

privind aprobarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică şi a staţiei de compostare Şura Mică şi a staţiei de sortare Cisnadie

2018

Hotararea nr. 9/13.12.2018

privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de Sortare şi Compostare Şura Mică şi a Staţiei de Sortare
Cisnădie”

Hotararea nr. 8/13.12.2018

privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1
Sibiu’’ nr. 277/05.08.2016

Hotararea nr. 7/13.12.2018

privind aprobarea “Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”

Hotararea nr. 6/13.12.2018

privind aprobarea Planului de evoluţie al tarifelor actualizat din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu”

Hotararea nr. 5/02.07.2018

privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 4 Ia “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016 

Hotararea nr. 4/24.05.2018

privind aprobarea solicitării operatorului SC SOMA SRL de majorare a tarifului de colectare şi transport din zona 1 Sibiu, de Ia 165,56 lei/tonă fără TVA la 198,64 Iei/tonă fără TVA,precum şi aprobarea încheierii Actului Adiţional nr.3 la Contractul de delegare 

Hotararea nr. 3/23.04.2018

privind aprobarea bugetului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu pentru anul 2018

Hotararea nr. 2/23.04.2018

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, pe baza Raportului de activitate prezentat Adunării Generale şi a situaţiilor financiare pentru anul 2017 ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu

Hotararea nr. 1/12.02.2018

privind respingerea solicitării S.C. TRACON S.R.L. de majorare a tarifului de depozitare de la 60,79
lei/tonă fără TVA la 75,18 lei/tonă fără TVA

2017

Hotararea nr. 12/19.12.2017

privind respingerea încetării contractului nr.178/17.05.2016 privind “Delegareaprin concesiune a activităţii de operare a Stafiei de sortare şi a Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare Cisnădie” cu Asocierea S.C. Brantner Environment SRL – S.C. Schuster & CO Ecologic S.R.L. – S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L, în baza art.36 alin.(l) lit.(e) din contract.

Hotararea nr. 11/19.12.2017

 privind numirea unor noi membri în Comisia de cenzori a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu.

Hotararea nr. 10/21.09.2017

privind respingerea continuităţii furnizării/prestării serviciilor de sortare şi compostare în Staţiile de Sortare şi Compostare Sura Mică şi în Staţia de Sortare Cisnădie de către operatorul Asocierea S.C.Brantner Environment S.R.L. – S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. – S.C. Schuster &.CO Ecologic S.R.L.si respingerea încetării Contractului de delegare nr.178/17.05.2016 prin acordul părţilor.

Hotararea nr. 9/06.06.2017

privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu

Hotararea nr. 8/06.06.2017

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO’’” Sibiu, pentru anul 2017

Hotararea nr. 7/06.06.2017

privind aprobarea, începând eu anul 2017, a cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu

Hotararea nr. 6/26.04.2017

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu

Hotararea nr. 5/26.04.2017

privind aprobarea situaţiilor financiare şi a Raportului de activitate al Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, pentru anul 2016

Hotararea nr. 4/26.04.2017

privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Statutul Asociaţiei şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu actualizat, cu privire ia auditarea situaţiilor
financiare

Hotararea nr. 3/26.04.2017

privind aprobarea aderării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECO Sibiu la Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Romania (F.A.D.I.), precum si numirea d-nei Claudia Iordanescu, în calitate de director executiv ca reprezentant al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare ECO Sibiu în Federaţiei Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (F.A.D.I.)

Hotararea nr. 2/17.02.2017

privind avizarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu

Hotararea nr. 1/17.02.2017

privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu

2016

Hotararea nr. 8/29.11.2016

privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a staţiei de compostare Târnava”, către ASOCIEREA S.C. Salubris S.A. – S.C. Salubris Waste Management S.R.L., desemnată câştigătoare în urma procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de concesionare

Hotararea nr. 7/26.10.2016

privind aprobarea încheierii unei Convenţii între
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu si SC TRACON SRL, precum si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze Conventia în numele si pe seama Asociaţiei

Hotararea nr. 6/06.10.2016

privind mandatarea directorului executiv al ADI ECO SIBIU sa reprezinte asociația in Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara (F.A.D.I.)

Hotararea nr. 5/06.10.2016

privind numirea unui cenzor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO Sibiu”

Hotararea nr. 4/06.10.2016

privind numirea Consiliului Director  al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO Sibiu

Hotararea nr. 3/03.08.2016

privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1, Judeţul Sibiu ” către S.C. SOMA S.R.L. desemnată câştigătoare în urma procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă – Anunţ participare SEAP – 2660/13.06.2015 

Hotararea nr. 2/17.05.2016

privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare şi Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare Cisnădie” către Asocierea S.C. Brantner Environment S.R.L

Hotararea nr. 1/26.04.2016

privind aprobarea Raportului de activitate, a situaţiilor financiare şi execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei pentru anul 2015

2015

Hotararea nr. 10/09.12.2015

privind aprobarea modificării Hotărârii ADI ECO Sibiu nr 1/15.04.2014, aprobarea Organigramei revizuite, aprobarea cotizaţiei de membru pentru anul 2016,aprobarea numirii doamnei Elena Oancea ca membru în Comisia de cenzori şi aprobarea Documentaţiei revizuite pentru Delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de compostare Târnava

Hotararea nr. 9/26.05.2015

privind aprobarea raportului de activitate aprobarea situatiilor financiare, aprobarea executiei bugetului,etc

Hotararea nr. 8/26.05.2015

privind aprobarea Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de compostare Tirnava

Hotararea nr. 7/26.05.2015

privind aprobare a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de compostare Tirnava

Hotararea nr. 6/18.05.2015

privind aprobarea Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stațiiilor Șura Mică, a Stației de sortare Cisnădie

Hotararea nr. 5/18.05.2015

privind aprobarea” Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu”.

Hotararea nr. 4/18.05.2015

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de sortare Șura Mică, a Stației de sortare Cisnădie şi a Stației de compostare Șura Mică.

Hotararea nr. 3/18.05.2015

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu.

Hotararea nr. 2/22.01.2015

privind aprobarea studiilor de oportunitate a Regulamentului Judeţean de Salubrizare, a organigramei şi statului de funcţiuni ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu

Hotararea nr. 1/22.01.2015

privind documentele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu

2014

Hotararea nr. 1

privind aprobarea raportului de activitate şi a situaţiilor financiare aferente anului 2013, a organigramei şi a statului de funcţii ADI ECO Sibiu, a cotizaţiei de membru şi a bugetului venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, a creării propriei pagini de internet a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare ECO Sibiu

Hotararea nr. 2

privind aprobarea aderării ADI ECO Sibiu la Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitare având ca obiect  managementul deşeurilor (F.A.D.I.)

Hotararea nr. 3

privind aprobarea modificărilor Hotărârii ADI  ECO Sibiu nr 1/15.04.2014 privind aprobarea raportului de activitate si a situaţiilor Financiare aferente anului 2013, a organigramei si a  statului de funcţii ADI ECO Sibiu, a cotizatiei de membru si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anal 2014, a creări propriei pagini de Internet a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare ECO Sibiu

Anexa 1 la Hotararea nr. 3

Anexa 2 la Hotararea nr. 3

Anexa 3 la Hotararea nr. 3

Anexa 4 la Hotararea nr. 3

Anexa 5 la Hotararea nr. 3

2013

Hotararea nr. 1 din 2013

2012

Hotararea nr. 8 din 2012

2011

Hotararea nr. 3 din 2011

2010

Hotararea nr. 10 din 2010

2009

Hotarari nr. 1-9 din 2009