A.D.I. ECO SIBIU

Misiunea noastra

Misiunea asociației vizează dezvoltarea comunității județului Sibiu cu un efect important asupra calității vieții cetățenilor sibieni, precum și asupra mediului înconjurător.
Dorim să vă oferim informații actuale privind implementarea și monitorizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Sibiu, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor propuse, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate.
De asemenea, vă punem la dispoziție informații și poze privind evenimentele organizate la nivel de asociație, articole și comunicate cu privire la situația deșeurilor, precum și anunțuri specifice domeniului deșeurilor și a reciclării.
Considerăm că este importantă informarea și conștientizarea populației referitoare la avantajele pe care le implică implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu.

Misiune

Dezvoltarea comunității județului Sibiu

Viziune

Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor sibieni

tehnologie

Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Sibiu

Proiecte

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor/ Stație de Tratare Mecano-Biologica 2020

Strategie

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco Sibiu

S-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ – teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional înființării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

protectia mediului

Conducere

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco Sibiu

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu este d-na Daniela Cîmpean .

Organul executiv de conducere al Asociației este Consiliul Director format din Președintele Asociației, precum și șase membri numiți de Adunarea Generală a Asociației, respectiv , Directorul Executiv al Asociației este d-na Claudia Iordănescu.

Membrii

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu sunt reprezentați de cele 63 de Unități Administrativ Teritoriale din județul Sibiu (U.A.T.) și Consiliul Județean Sibiu. Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al autorităților locale din județul Sibiu privind:
  • îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte”;
  • atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător;
  • creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de salubrizare.
Regulamentul, elaborat în baza prevederilor legale în vigoare Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților și Ordinul 110/2007 privind elaborarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, are drept scop reglementarea funcționării serviciului de utilitate publică pentru salubrizarea județului Sibiu, realizat în vederea implementării proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Sibiu.”

Campanii

Si in gunoi sunt super eroi